Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#956 new incident

storing AP Westeinder Kudelstaart

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Helaas geen internet op AP Westeinder Kudelstaart 1 en 2.

De zenders werken goed.

Ik heb begrepen dat het vaker voor komt dat "de buffers vol lopen".

Is dat ook nu zo en kan daar wat aan worden gedaan?

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Oude firmware op de NanoStation's en repeater is niet te bereiken. Firmware bijwerken om te kijken of de repeater terug wilt komen. Zoniet dan is een lokale reboot/bezoek nodig.

comment:2 by rick, 9 years ago

Location: GeneriekWesteinder

Firmware bijgwerkt echter de repeater ap-Westeinder-Kudelstaart2 wil geen verbinding maken. Zoeken levert ook een zeer slecht signaal op. Als een lokale reboot niet werkt moet er langsgegaan worden om vermoedelijk de antenne na te kijken en/of te vervangen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.