Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#95 closed incident (worksforme)

geen ap-WirelessLeiden-Cope

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Met Kismet gestumbled rond de Beestenmarkt, Kort Rapenburg en Rapenburg (einde), maar geen ap van Cope gezien. Een scan op de omni geeft maar een heel zwak ap te zien:
CNodeCope# ifconfig wlan0 scan
SSID/MESH ID BSSID CHAN RATE S:N INT CAPS
Sitecom6CFC0C 00:0c:f6:6c:fc:0c 5 54M -91:-96 100 EPS MESHCONF MESHCONF WPS HTCAP RSN WME

hardware probleem?

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Status: newaccepted

Minipci kaartje vervangen. Er is nu wel signaal (tot op de Stationsweg). Maar dichtbij is het signaal niet of zwak. Dit komt waarschijnlijk doordat hier een 15 dBi omni (!) gebruikt is en de openingshoek heel erg klein: het signaal komt niet aan de grond. Op zolder bij Webster was een prima signaal bijv. en ook in het AZC kon goed verbinding gemaakt worden enige tijd geleden.
Op termijn de omni vervangen door een kleiner exemplaar.

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.