Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#937 new problem

Mobielvriendelijkheid website

Reported by: rene Owned by:
Keywords: website Cc:
Location: Generiek

Description

Onze WL website is niet mobielvriendelijk. Zie daarvoor:
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=nl&url=http%3A%2F%2Fwww.wirelessleiden.nl%2F

Wanneer we hier niets aan doen zullen we binnenkort uit de zoekresultaten van Google verdwijnen of alleen nog op de laatste pagina's met zoekresultaten verschijnen. Google is er al mee bezig om mobielvriendelijke sites voorrang te geven.
Zie http://googlewebmastercentral.blogspot.nl/2015/02/finding-more-mobile-friendly-search.html

Het ziet er gelukkig naar uit dat Drupal modules en thema's heeft om dit probleem op te lossen.
(https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/website-software/drupal?hl=nl-NL&utm_source=MFT&utm_medium=incoming-link&utm_campaign=MFT)

Kan iemand met hoge webmaster-rechten (ik geloof dat dat alleen Rick is) hiermee overweg en de juiste modules installeren?

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Rene je hebt net zoveel rechten in drupal als ongetekende, dus ga vooral je gang.

comment:2 by rick, 9 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.