Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#936 closed incident (fixed)

HybridDirkLos2.wleiden.net. down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Host Status: DOWN (for 0d 5h 49m 32s)
Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.19.132.1)
Performance Data:
Current Attempt: 1/10 (HARD state)
Last Check Time: 06-12-2015 21:53:34
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.327 / 0.031 seconds
Next Scheduled Active Check: 06-12-2015 21:58:44
Last State Change: 06-12-2015 16:07:34
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? NO (0.00% state change)
In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 06-12-2015 21:57:04 ( 0d 0h 0m 2s ago)

Change History (4)

comment:1 by ed, 9 years ago

Node is niet meer benaderbaar via ssh. Geprobeerd via zijn buurnodes DirkLos1, unigor2, Rabo2 en stadhuis.

HybridStadhuis# ssh -vvv 172.16.3.76
OpenSSH_5.8p2_hpn13v11 FreeBSD-20110503, OpenSSL 0.9.8q 2 Dec 2010
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to 172.16.3.76 [172.16.3.76] port 22.
debug1: connect to address 172.16.3.76 port 22: Operation timed out
ssh: connect to host 172.16.3.76 port 22: Operation timed out

De Nanostations zijn nog wel te bereiken.

Mogelijk is het probleem opgelost als de node een power cycle krijgt op locatie.

comment:2 by ed, 9 years ago

Keywords: Leiden added

comment:3 by rick, 9 years ago

Keywords: Leiden removed
Location: Leiden

comment:4 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Bij reboot op seriele console melding van 'corrupt block'; met het handje fsck gedraaid. Node werkt weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.