Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#935 new change

HybridRustdam - ombouwen (APU/extra APs)

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

HybridRustdam wordt een APU test node, deze moet omgebouwd worden:

  • Nieuwe beugel constructie
  • Software geschikt maken
  • Extra/grotere wartels in de kast maken.

Er komen tevens 5 extra wired accesspoints aan vast:

  • Patchboxes in stroomkasten bevestigen.
  • RG260G switches plaatsen
  • Loco2 plaatsen

Change History (3)

comment:1 by mbreet, 9 years ago

In tijdelijke Nagios zie ik bij Rustdam diverse meldingen (host unreachable) Die kunnen dus genegeerd worden?

in reply to:  1 comment:2 by rick, 9 years ago

Replying to mbreet:

In tijdelijke Nagios zie ik bij Rustdam diverse meldingen (host unreachable) Die kunnen dus genegeerd worden?

Nee, dit komt er allemaal extra bij, de node zou wel normaal moeten blijven functioneren.

comment:3 by rick, 9 years ago

Keywords: zoeterwoude removed
Location: Zoeterwoude
Note: See TracTickets for help on using tickets.