Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#934 new change

HybridZTWMeerburgkerk - reparaties

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

Gisteren langs geweest en diverse punten geconstateerd:
https://wirelessleiden.nl/album/index.php/ztw-Meerburgkerk/Bezoek-12-Juni-2015

Constatering: Antenne bevestiging is niet wind vast.
Actie: Andere bevestiging dmv van langere PVC 40mm pijpen met klemmen aan de bovenkant van het hout nodig.

Constatering: USB hub/dongles niet lekker.
Actie: Vervangen door een node met RB260G switch

Constatering: Koppelblokje tussen twee UTP kabels was niet los gegaan.
Actie: Vervangen door een LSA koppelblok.

Constatering: NS2MLoco en UTP van deze bridge defect omdat er water ingekomen was (hing ondersteboven).
Actie: Vervangen door nieuwe NS2MLoco

Constatering: Voeding bevestiging met kroonsteen zit niet goed getapet en heeft geen trekontlasting waardoor kabels langzaam los laten.
Actie: Voeding en/of verbinding in (koppel)kastje plaatsen.

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Keywords: zoeterwoude added

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: zoeterwoude removed
Location: Zoeterwoude
Note: See TracTickets for help on using tickets.