Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#933 closed incident (fixed)

Nagios - Return code of 127 is out of bounds - plugin may be missing

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Nagios Monitoring Cc:
Location: Generiek

Description

Sinds gisteren geeft nagios bij elke node bij de uptime check:

Return code of 127 is out of bounds - plugin may be missing

Ook de grafieken plugin geeft onderstaande melding bij het klikken op de grafiek:

Please check the documentation for information about the following error.

perfdata directory "/var/spool/nagios/pnp/rrd/HybridPanTerra1.wleiden.net." for host "HybridPanTerra1.wleiden.net." does not exist. <a href="http://docs.pnp4nagios.org/faq/5">Read FAQ online</a>

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Keywords: Nagios Monitoring → Nagios, Monitoring

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: Nagios, Monitoring → Nagios Monitoring
Resolution: fixed
Status: newclosed

Van de week de server bijgewerkt, echter de plugins wordt gewist bij een pkg upgrade omdat de SNMP opties niet in ports zitten. Ik was vergeten /root/rebuild-packages.sh erna te draaien.

Gelijk andere beheerders SSH keys toegevoegd, dus ssh -p 1022 root@vmon.vanderzwet.net zou nu moeten werken, als je zelf onderhoud aan de server wilt plegen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.