Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#932 closed problem (fixed)

Verbinding tussen Lijtweg1 en Lijtweg2 in gevaar

Reported by: rene Owned by:
Keywords: Oegstgeest Cc:
Location: Generiek

Description

Er vinden vanaf 8 juni 2015 (vandaag) ingrijpende werkzaamheden plaats op het dak van de Lijtweg.
De huismeester heeft mij daarom verzocht om vandaag om 10.00 uur de kabel tussen de beide nodes te verwijderen, om eventuele schade aan de apparatuur te voorkomen. Hij meldde dat het dak dan toegankelijk zou zijn.

Hans en ik stonden om klokke 10 uur bij het luik naar het dak, waarvan het slot open was, maar omdat er een zeer zwaar voorwerp op het luik stond, konden we niet op het dak komen.

De huismeester is op vakantie en gaf (dus) geen gehoor. Ik heb niettemin een boodschap ingesproken op zijn voicemail.
Op roepen, en trekken aan de naar het dak lopende snoer werd vanaf het dak niet gereageerd.
In de buurt van de flat stond geen auto van een bedrijf, met eventuele contactgegevens.
Na een half uur wachten en mislukte pogingen om contact te maken zijn we dus onverrichter zake vertrokken.

Het is dus niet ondenkbaar dat er bij de werkzaamheden schade ontstaat aan de nodes, maar het is nu dus onmogelijk om die te voorkomen is.

Change History (2)

comment:1 by rene, 9 years ago

Erik heeft gemaild dat de werkzaamheden misschien door Hemubo uit Almere worden uitgevoerd.
Ik heb Hemubo gebeld, en na lang wachten kreeg ik een schilder van Hemubo aan de lijn die op de Lijtweg bezig is. Hij wist niets van dakwerkzaamheden door Hemubo.
Ik neem dus aan dat die niet door Hemubo gebeuren en zie nog steeds geen mogelijkheid om alsnog op het dak te komen.

comment:2 by rene, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Na een tweede contact met Hemubo is het via-via gelukt om met een contactpersoon van de onderaannemer die op het dak werkt in contact te komen. Via zijn bemiddeling ben ik op het dak gekomen. De werkzaamheden daar waren nog in een voorbereidend stadium.

Ik heb de verbindingskabel tussen de nodes verwijderd. Zowel de kabel als de plastic buizen waar hij in lag verkeerden grotendeels in matige staat. Uiteindelijk heb ik een stuk buis van een paar meter met daarin een stuk kabel, waar geen beweging meer in te krijgen was, afgeknipt. Het stuk kabel dat ik heb kunnen redden (ook in matige staat) ligt in het stookhuisje, maar dat stuk is te kort om weer tussen de nodes te leggen.

Het verdient m.i. aanbeveling om na te gaan of de kabel tussen de nodes nog wel nodig is.

Note: See TracTickets for help on using tickets.