Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#931 closed change (fixed)

Geen Internet camping Wulp

Reported by: pdrukker Owned by: Peter Drukker
Keywords: Wulp Internet Cc:
Location: Generiek

Description

Sinds gistermiddag (6-6-2015 13.00 u) is er geen internet beschikbaar bij camping De Wulp. Interne netwerk (172.17.110.x en 172.17.111.x) is wel up&running. Leeuwenhorst1 is ook vanuit dit netwerk benaderbaar. Nagios kan mij niet verder helpen omdat de server niet benaderbaar is. Omdat het WL-netwerk wel benaderbaar is bestaat mijn vermoeden dat het probleem moet worden gezocht in de aanvoer van het Internetsignaal.

Iedere bijdrage wordt op prijs gesteld!

Change History (2)

comment:1 by ed, 9 years ago

Leeuwenhorst1&2 hebben default gateway naar StVictor. Deze internet verbinding bij StVictor is niet meer bereikbaar.

HybridStVictor# ifconfig vr0
vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=8280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
	ether 00:0d:b9:31:77:48
	inet 192.168.178.2 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.178.255
	inet 172.16.9.105 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.9.111
	nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
	media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
	status: active

HybridStVictor# netstat -nr | grep 'default'
default      192.168.178.1   UGS     0 20385126  vr0

HybridStVictor# ping 192.168.178.1
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1): 56 data bytes
ping: sendto: Host is down
ping: sendto: Host is down
ping: sendto: Host is down
^C
--- 192.168.178.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

Misschien dat bij StVictor het modem / router van het internet gereset moet worden.

comment:2 by rvanswol, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Modem bij de pastorie (StVictor) een harde reboot gegeven. Internet nu weer beschikbaar.
DHCP node stvictor lijkt niet te werken?

Note: See TracTickets for help on using tickets.