Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#930 closed incident (fixed)

HybridRobijn.wleiden.net. en HybridRobijn2.wleiden.net. down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Voor Robijn:

Host Status: DOWN (for 0d 19h 55m 14s)
Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.20.8.1)
Performance Data:
Current Attempt: 1/10 (HARD state)
Last Check Time: 06-05-2015 14:39:20
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.000 / 0.024 seconds
Next Scheduled Active Check: 06-05-2015 14:44:20
Last State Change: 06-04-2015 18:45:59
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? NO (0.00% state change)
In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 06-05-2015 14:41:11 ( 0d 0h 0m 2s ago)

Voor Robijn2:

Host Status: DOWN (for 0d 20h 2m 43s)
Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.97.1)
Performance Data:
Current Attempt: 1/10 (HARD state)
Last Check Time: 06-05-2015 14:48:34
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.000 / 0.022 seconds
Next Scheduled Active Check: 06-05-2015 14:53:34
Last State Change: 06-04-2015 18:46:00
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? NO (0.00% state change)
In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 06-05-2015 14:48:41 ( 0d 0h 0m 2s ago)

Change History (8)

comment:1 by ed, 9 years ago

Nanostations zijn nog bereikbaar van HybridRobijn.
LInk tussen HybridRobijn en HybridRobijn3 is niet actief.

HybridVosko2# ping 172.16.4.83
PING 172.16.4.83 (172.16.4.83): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.4.83: icmp_seq=0 ttl=64 time=4.044 ms
64 bytes from 172.16.4.83: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.924 ms

HybridAJSoft1# ping 172.16.5.227
PING 172.16.5.227 (172.16.5.227): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.5.227: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.685 ms
64 bytes from 172.16.5.227: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.672 ms
64 bytes from 172.16.5.227: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.654 ms

Node niet bereikbaar met SSH.

HybridAJSoft1# ssh -vv 172.16.5.228
OpenSSH_5.8p2_hpn13v11 FreeBSD-20110503, OpenSSL 0.9.8q 2 Dec 2010
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to 172.16.5.228 [172.16.5.228] port 22.
debug1: connect to address 172.16.5.228 port 22: Operation timed out
ssh: connect to host 172.16.5.228 port 22: Operation timed out

HybridRobijn2 heeft alleen twee accesspoints en een link naar HybridRobijn.

HybridRobijn heeft een harde reboot nodig en wellicht komt hij dan weer terug.

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: Leiden added

comment:3 by rick, 9 years ago

Keywords: Leiden removed
Location: Leiden

comment:4 by huub, 9 years ago

nano's nu niet meer te pingen vanaf vosko2 en ajsoft1: voeding kennelijk stuk.

comment:5 by huub, 9 years ago

voeding vervangen, maar ook het flashkaartje blijkt stuk. Nog een keer fietsen dus.

comment:6 by huub, 9 years ago

nieuw kaartje gebakken en geplaatst. Node is weer in de lucht. Robijn2 is nu ook weer bereikbaar.
Robijn heeft nog een issue met de internetverbinding en nog geen werkende nameserver (dus nog geen internet via Robijn). Geen internet dus op de omliggende nodes.

comment:7 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dit is een niet-standaard gateway configuratie met een extif op ue0 en node-interlink als alias op extif. Moest de /etc/pf.hybrid.conf opnieuw corrigeren. Werkt nu weer.

comment:8 by huub, 9 years ago

Aanvulling: ik moest (natuurlijk) ook nog in /etc/sysctl.conf

net.link.ether.inet.max_age=30

om het Ziggo modem wakker te houden.

Note: See TracTickets for help on using tickets.