Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#938 new change

Wijzigen geregistreerd e-mailadres

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In verband met de soms grote hoeveelheid berichten/tickets verzuipt mijn reguliere mailbox (@kpnplanet.nl) de laatste tijd in de berichten. In profielinstellingen kan ik het mailadres niet wijzigen. Waar/wie kan dit wel?

e-mail is zelfde prefix met @gmail.com aan einde.

Change History (1)

comment:1 by rick, 9 years ago

Je bedoelt de mail van de tickets bijvoorbeeld? Deze gaan naar de mailinglijst van beheer. Als je hier lid van bent krijg je die mails binnen. Je kan bij de mailman pagina van de mailinglijst je email adres veranderen:

http://lijst.wirelessleiden.nl/mailman/listinfo/beheer

Note: See TracTickets for help on using tickets.