Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#93 closed incident (fixed)

watertoren1 niet bereikbaar

Reported by: huub Owned by: karlo
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Watertoren1 doet het nog wel, maar is niet bereikbaar (geen ssh). Ik vrees dat een harde reset de enige manier is om hem weer aan de praat te krijgen.
Node is nog wel in de lucht en ook de verbinding met cetim1 werkt nog, ook de routering is nog OK, maar we kunnen er dus niet meer 'bij'. Of het ap nog werkt is niet duidelijk: http://watertoren1.wleiden.net geeft wel index.html weer, maar de wlportal-pagina, die door een cgi-bin script gegenereerd wordt, komt niet tevoorschijn.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Na harde reboot weer OK.

Note: See TracTickets for help on using tickets.