Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#925 closed service request (wontfix)

Hybridztwgemeentehuis var vol

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

Var vol op ztw gemeentehuis (2% over)

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

HybridZTWGemeentehuis# df -h
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0s1a  393M  362M  -321k  100%  /
devfs      1.0k  1.0k   0B  100%  /dev
/dev/md0    4.3M  2.6M  1.3M  67%  /etc
/dev/md1     18M  1.8M   15M  10%  /var
/dev/md2     19M   68k   17M   0%  /tmp

Net ingelogd, echter het ziet er nu weer goed uit, heeft iemand anders hier al schoonmaak gedaan?

comment:2 by ed, 9 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

De melding door nagios is niet van /var maar van de root directory welke eigenlijk net iets
te groot is voor de gekozen disk grootte. Dit is niet op te lossen op de node en zal met een
volgende uitrol van een nieuwe freeBSD node image opgelost worden.

Op dit moment niets aan te doen.

HybridZTWGemeentehuis# df -h
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0s1a  393M  362M  -321k  100%  /
devfs      1.0k  1.0k   0B  100%  /dev
/dev/md0    4.3M  2.6M  1.3M  67%  /etc
/dev/md1     18M  1.9M   15M  11%  /var
/dev/md2     19M   76k   17M   0%  /tmp
Note: See TracTickets for help on using tickets.