Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#924 new incident

AP Westeinder Kempers 1 en 2 geen internet

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Hallo,

 

Sinds zondag 10 mei is er geen internet meer via de AP Westeinder Kempers 1 en 2.

De zenders werken goed maar mijn computer geeft via diagnose aan dat de routers opnieuw gestart moeten worden ?

 

Vriendelijke groet,  P. Smits

Change History (2)

comment:1 by Henk, 9 years ago

Afgesproken met de Havenmeester, Joris Baris, dat hij zelf de USB/Ethernet converters zal verwijderen.
Rick is beschikbaar voor telefonische ondersteuning.
Onderhoud zal plaatsvinden wo mi of do mi.

Henk

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: westeinder removed
Location: Westeinder
Note: See TracTickets for help on using tickets.