Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#923 closed service request (fixed)

Storing Kaagsocieteit

Reported by: rene Owned by:
Keywords: Kaag Cc:
Location: Generiek

Description

Evert van Essen schreef naar de bestuurslijst:

"Beste mensen, ik probeer al enige tijd contact op te nemen met Huub Schuurmans over het internet op de Kaagsocieteit , maar lukt niet. Momenteel ligt het internet eruit. Kan iemand met spoed contact met mij opnemen. Evert van Essen. 0624701657."

Hij heeft Daarna nog eens gemeld dat het haast heeft. Kan iemand hiernaar kijken en het resultaat daarvan ook aan Evert doormelden?

Change History (5)

comment:1 by ed, 9 years ago

Node is herstart.

HybridKWVdeKaag# uptime
 2:24PM up 12:27, 1 user, load averages: 0.62, 0.28, 0.15

Internet is aanwezig.

HybridKWVdeKaag# less network.status 
internet=up
proxy=up


HybridKWVdeKaag# fetch -o /dev/null http://wirelessleiden.nl
fetch: http://wirelessleiden.nl: size of remote file is not known
/dev/null                        42 kB 889 kBps

Snelheid vanaf de node naar de uplink is in orde.

HybridKWVdeKaag# ./speedtest-cli 
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Ziggo (213.73.140.38)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Networking4all B.V. (Amsterdam) [26.88 km]: 353.018 ms
Testing download speed........................................
Download: 38.66 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 3.36 Mbit/s

Er zijn 18 authenticated clients.

HybridKWVdeKaag# pfctl -twlportal -Tshow | wc -l
   18

Het lijkt allemaal te functioneren.

comment:2 by ed, 9 years ago

ProxyKWCdekaag is eveneens herstart.

ProxyKWVdeKaag# uptime
 2:38PM up 9:53, 1 user, load averages: 0.15, 0.06, 0.01

Internet verbinding is actief.

ProxyKWVdeKaag# fetch -o /dev/null http://wirelessleiden.nl
fetch: http://wirelessleiden.nl: size of remote file is not known
/dev/null                        42 kB 1694 kBps
ProxyKWVdeKaag# 

comment:3 by rene, 9 years ago

Evert heeft op 15 mei aan mij gemeld dat hij nog niets gehoord heeft en vraagt met spoed actie.
Ik heb bovenstaande actie van Ed doorgegeven en gevraagd of Evert het zelf even wil testen en dan wil doorgeven wat precies het probleem is, omdat uit bovenstaand rapport van Ed lijkt te volgen dat alles naar behoren werkt.

comment:4 by rene, 9 years ago

Evert meldt:
Beste Rene, het internet is niet in orde. Er zijn twee signalen maar zijn te zwak. Wireless Haven doet het niet en daar wordt het meest gebruik van gemaakt. Heel vervelend en zeker voor het weekend. Is er nou niemand beschikbaar die mij kan bellen en nog beter is dat er iemand even langs komt, dit gaat anders niet goed. Ik reken op jullie medewerking en wacht een telefoontje af.
Tel. 0624701657. Groetjes, Evert van Essen.

Wil iemand hier nog eens naar kijken? Eventueel bellen voor nadere gegevens.

comment:5 by rick, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Net nog even gebeld, en hoorde van hem dat Henk het probleem opgelost had. Het bleek een los contact te zijn op 1 van de antennes.

Note: See TracTickets for help on using tickets.