Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#85 closed incident (fixed)

nodefactory config werkt niet door nieuwe sunfire config

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De nodefabriek en het wl-config script werken niet meer door de veranderingen bij sunfire (toevoegen van wleiden in de url):
http://sunfire.wirelessleiden.nl/wleiden/config/iris/node/FreeBSD/8.0-RELEASE/g_list.pl

Kan die wleiden er weer uit? Of moeten we overal de scripts gaan aanpassen?

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

aanpassen van het wl-config script werkt niet ;-(

comment:2 Changed 9 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

oude /config link hersteld als legacy config. Should be removed after all configs are removed.

comment:3 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Werkt helaas nog niet:
dellfab82# sh config-image.sh
fetch: http://132.229.112.21/config/iris/node/FreeBSD/8.0-RELEASE/g_list.pl: Service Unavailable

Terwijl ik wel verbinding heb met sunfire:
dellfab82# ping sunfire.wirelessleiden.nl
PING sunfire.wirelessleiden.nl (132.229.112.21): 56 data bytes
64 bytes from 132.229.112.21: icmp_seq=0 ttl=55 time=34.260 ms

Webpagina http://sunfire.wirelessleiden.nl/wleiden/
geeft 503 'temporarily unavailable'

comment:4 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Kennelijk van voorbijgaande aard (onderhoud aan sunny wellicht?).

Note: See TracTickets for help on using tickets.