Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#86 closed incident (fixed)

sunfire: update knopje voor genesis config werkt niet

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het update knopje op de sunfire pagina
http://sunfire.wirelessleiden.nl/wleiden/config/iris/node/FreeBSD/8.0-RELEASE/g_list.pl
geeft een foutmelding:

The requested URL /config/iris/node/FreeBSD/8.0-RELEASE/g_list.pl/ was not found on this server.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

ForwardProxy? op sunfire gemaakt, zodat de svn weer via sunfire kan updaten. Moet misschien maar gewoon op proxy.wleiden.net:3128 staan oid.

Note: See TracTickets for help on using tickets.