Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

Last modified 6 years ago

#835 closed incident (fixed)

HybridPVKerkDuif-vr20 down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Host Status: DOWN (for 2d 0h 26m 32s)
Status Information: PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Performance Data: rta=5000.000000ms;3000.000000;5000.000000;0.000000 pl=100%;80;100;0
Current Attempt: 1/10 (HARD state)
Last Check Time: 01-23-2015 14:44:00

Change History (5)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Nano (repeater) is niet te pingen vanaf de node. Kennelijk uit de lucht. Stroom er af?
Zal contactpersoon een mailtje sturen.

comment:2 Changed 6 years ago by rick

Stroomstoring (ook andere units gekoppeld) zijn niet meer te bereiken. Mail gestuurd naar de beherende partij.

comment:3 Changed 6 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

comment:4 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Hij doet het weer zie ik.

comment:5 Changed 6 years ago by rick

Ze hadden problemen met de elektra en hebben dit blijkbaar gefixed. Kan nog wel een paar keer uitvallen, want ze waren niet helemaal klaar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.