Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#836 closed change (fixed)

HybridCope.wleiden.net niet bereikbaar

Reported by: Ad Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Host Status: DOWN (for 2d 4h 37m 53s)
Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.8.1)
Performance Data:
Current Attempt: 1/6 (HARD state)
Last Check Time: 01-28-2015 20:15:30
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.074 / 0.068 seconds
Next Scheduled Active Check: 01-28-2015 22:15:40
Last State Change: 01-26-2015 16:11:20
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? NO (0.00% state change)
In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 01-28-2015 20:49:10 ( 0d 0h 0m 3s ago)

Change History (3)

comment:1 by huub, 9 years ago

De voedingsadapter is (door de beheerder?) weggehaald.

comment:2 by huub, 9 years ago

Gebeld met beheerder: er is een electricien aan het 'opruimen' geweest. Mogelijk (Waarschijnlijk) heeft hij de adapter meegenomen. De beheerder vraagt na.

comment:3 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het is eindelijk gelukt om toegang te krijgen tot het pand. Nieuwe adapter gemonteerd. Cope doet het weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.