Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#834 closed incident (duplicate)

HybridZTWMeerburgkerk-ue0 Down volgens nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

Host Status: DOWN (for 4d 1h 18m 48s)
Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.114.2)
Performance Data:
Current Attempt: 1/10 (HARD state)
Last Check Time: 01-23-2015 13:50:10

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Keywords: Zoeterwoude added
Resolution: duplicate
Status: newclosed

Dit is een bekend probleem zie ticket #589. No carrier op de ethernetpoort. Om dit op te lossen moet er in de toren geklommen worden. Dit is geen fijne locatie in de winter en er is sowieso een veiligheidstuigje nodig. Zie de foto's van de bouw in het album.

Note: See TracTickets for help on using tickets.