Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#589 closed incident (fixed)

HybridZTWMeerburgkerk ue0 ap1 down

Reported by: mbreet Owned by: rick
Keywords: zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

Volgens Nagios al ruim drie dagen melding critical - host unreachable.

Deze had toch maar 1 connectie richting Leiden?

Change History (3)

comment:1 by huub, 10 years ago

Keywords: zoeterwoude added

HybridZTWMeerburgkerk# ifconfig ue0
ue0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=80000<LINKSTATE>
ether 00:00:00:00:00:01
inet 172.17.114.1 netmask 0xffffff00 broadcast 172.17.114.255
inet 192.168.1.30 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
media: Ethernet autoselect (none)
status: no carrier

Hier zitten vier usb-lan adapters op een usb-hub, waarvan 3 ap's.
Een ap doet het niet: ue0

De vierde adapter lijkt inderdaad een beetje ziek:
ugen1.3: <product 0x772b vendor 0x0b95> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON
ugen1.4: <product 0x772b vendor 0x0b95> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON
ugen1.5: <product 0x772b vendor 0x0b95> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON
ugen1.6: <product 0x772b vendor 0x0b95> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=ON

power cycle heeft niet geholpen.

comment:2 by rick, 10 years ago

Owner: set to rick
Status: newassigned

Powercycle aangevraagd en deze is gedaan (2 dagen geleden). NanoStation is echter nog steeds niet te bereiken. Dat wordt denk klimmen voor vervanging.

De USB interfaces zijn ook niet geweldig (gaan telkens resetten en naar 10baseT/UTP), dus hier moet nog wat aan verknutseld worden.

comment:3 by rick, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Antenne stond onder water en USB hub was ook niet (meer) lekker. beheer:ticket:934 voor reparaties.

Note: See TracTickets for help on using tickets.