Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#818 closed incident (invalid)

HybridTulpEnZee - Geen WL signaal

Reported by: pdrukker Owned by: Peter Drukker
Keywords: Noordwijk Cc:
Location: Generiek

Description

Geen WL signaal op het netwerk van bungalowpark Tulp & Zee.

Uit de melding kan ik niet opmaken of er sprake is van een storing in de aanvoer van het signaal vanaf Leeuwenhorst naar de node Tulp&Zee.

Afgaande op de status zoals deze wordt weergegeven in Nagios (zoals ik dit lees) functioneert het e.e.a. naar behoren.

Zou de 'tweede lijn' mij dit kunnen bevestigen zo mogelijk met een snelheidsmeting vanaf Leeuwenhorst naar de node Tulp&Zee. Daarnaast is een 'prestatie-meting' van de hier aangebrachte Wifi-antenne's meer dan welkom. Dit om de beheerder van Tulp&Zee aan te kunnen sporen tot een upgrade van zijn interne Wifi-netwerk.

Attachments (1)

Screen Shot 2014-12-28 at 08.08.44 copy.jpg (250.9 KB) - added by ed 6 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Interlink Leeuwenhorst2 en Tulpenzee

De verbinding tussen Leeuwenhorst2 en TulpEnZee? is in orde (Zie screenschot als Attachement)

De snelheid tussen beide nodes is ook in orde ca 100Mb in 30 seconden.

HybridTulpEnZee# iperf -t30 -c HybridLeeuwenhorst2
------------------------------------------------------------
Client connecting to HybridLeeuwenhorst2, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 172.16.7.36 port 22141 connected with 172.16.9.122 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-30.0 sec 96.1 MBytes 26.9 Mbits/sec


HybridLeeuwenhorst2# iperf -t30 -c HybridTulpEnZee
------------------------------------------------------------
Client connecting to HybridTulpEnZee, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 172.16.7.33 port 43702 connected with 172.17.83.1 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-30.0 sec  112 MBytes 31.2 Mbits/sec

Op dit moment zijn er 11 clients and 30 authenticated gebruikers.

Last edited 6 years ago by ed (previous) (diff)

comment:2 Changed 6 years ago by ed

Internet Verbinding

HybridTulpEnZee# python speedtest-cli 
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Ziggo (213.125.198.99)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by StayClose B.V. (Haarlem) [3.59 km]: 356.595 ms
Testing download speed........................................
Download: 24.65 Mbit/s 
Testing upload speed..................................................
Upload: 0.18 Mbit/s
HybridTulpEnZee# python speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Ziggo (213.125.198.99)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by KPN (Amsterdam) [18.27 km]: 350.714 ms
Testing download speed........................................
Download: 26.13 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 0.90 Mbit/s

comment:3 Changed 6 years ago by ed

Clients

Op moment van testen een ping loop van 30 seconden naar een actieve clients op interface WLAN0.

HybridTulpEnZee# ping -t30 172.17.83.107
...
64 bytes from 172.17.83.107: icmp_seq=29 ttl=64 time=45.030 ms

--- 172.17.83.107 ping statistics ---
30 packets transmitted, 29 packets received, 3.3% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 4.014/198.671/516.588/153.014 ms
HybridTulpEnZee# ping -t30 172.17.83.107
PING 172.17.83.107 (172.17.83.107): 56 data bytes
....
64 bytes from 172.17.83.107: icmp_seq=29 ttl=64 time=120.791 ms

--- 172.17.83.107 ping statistics ---
30 packets transmitted, 29 packets received, 3.3% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 9.136/233.002/561.389/170.362 ms
HybridTulpEnZee# ping -c30 172.17.83.114
PING 172.17.83.114 (172.17.83.114): 56 data bytes
....
64 bytes from 172.17.83.114: icmp_seq=29 ttl=64 time=29.555 ms

--- 172.17.83.114 ping statistics ---
30 packets transmitted, 29 packets received, 3.3% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 6.036/184.503/560.119/166.885 ms

Daarnaast verschillend verkeer naar internet over port 80 en 443 vanaf clients.

Last edited 6 years ago by ed (previous) (diff)

comment:4 Changed 6 years ago by ed

Keywords: Noordwijk added; Tulp&Zee removed
Summary: Tulp & ZeeHybridTulpEnZee - Geen WL signaal
Type: changeincident

comment:5 Changed 6 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

Het is nu duidelijk dat dit een lokaal probleem is op de camping, geen WL-probleem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.