Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#819 closed incident (fixed)

HybridBroekplein - Niet bereikbaar via WL netwerk

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

HybridBroekplein? is niet meer bereikbaar via het WL netwerk. Lijkt een spanning probleem
omdat ook de drie nanostations via HybridSOM,HybridRosmolen? en HybridLijtweg2 niet meer
te benaderen zijn.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Dit is een school-met-kerstvakantie; mogelijk is er een schakelaar omgezet, i.i.g. wachten tot de school weer begint.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

voedingsadapter vervangen, werkt weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.