Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#812 closed incident (wontfix)

HybridRekpark214a , b en c - Niet bereikbaar (stroomstoring?)

Reported by: ed Owned by: henk
Keywords: Westeinder Cc:
Location: Generiek

Description

HybridRekpark214a is niet meer te bereiken via de interlink Watertoren3.
Zowel de node (172.17.134.1 en 172.16.3.244) als NanoStation? (172.16.3.243)
zijn niet bereikbaar. Hierdoor zijn HybridRekpark214b en c ook
niet meer bereikbaar.

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by mbreet

Rekparks nog steeds problemen volgens Nagios. Allemaal sinds 1 dag en 5 uur geleden. Is er op dat moment ergens iets stuk gegaan (op route erheen in monitoring of elders)

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Keywords: Westeinder added; Aalsmeer removed
Owner: set to henk
Status: newassigned
Summary: HybridRekpark214a , b en c - Niet bereikbaarHybridRekpark214a , b en c - Niet bereikbaar (stroomstoring?)

Waarschijnlijk stroomstoring (nano is uit de lucht). Rekpark214 heeft maar EEn link naar wleiden.net (watertoren3). Dus als die uitvalt is het einde verhaal, dwz fietsen

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: assignedclosed

Henk laat weten:

In de winter wordt de botenloods spanningsloos gemaakt. Dit duurt tot 1
april a.s..
Het klopt dat de spanning er zaterdag afgehaald is. We kunnen de meldingen
negeren.

Note: See TracTickets for help on using tickets.