Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#811 closed problem (fixed)

HybridPanTerra1-ue0 nanostationM2 down, stekkertje vervangen

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Leiderdorp Cc:
Location: Generiek

Description

Host Status: DOWN (for 0d 2h 52m 50s)
Status Information: PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Performance Data: rta=5000.000000ms;3000.000000;5000.000000;0.000000 pl=100%;80;100;0
Current Attempt: 10/10 (HARD state)

Change History (2)

comment:1 by huub, 8 years ago

Keywords: Leiderdorp added
Summary: HybridPanTerra1-ue0 down volgens NagiosHybridPanTerra1-ue0 nanostationM2 down, stekkertje vervangen
Type: incidentproblem

Het is erg stil op deze interface. Ik denk dat het stekkertje geen goed contact maakt. Hier was een probleem mee bij de bouw: eerst kon het stekkertje niet in de nanostationpoort, na aanknijpen zat het stekkertje juist erg los.
Tijdens de bouw konden we dit niet meer oplossen. Nieuw stekkertje lijkt de remedie.

comment:2 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

stekkertje zit er weer in, met dank aan Hans.
Ook de ap-antenne is gemonteerd met nieuwe kabel.

Note: See TracTickets for help on using tickets.