Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#806 closed incident (fixed)

HybridWBRotary - geen verbinding

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Woudbrugge Cc:
Location: Generiek

Description

Hallo, Helaas geen wireless leiden voor ap-wireless-disgenoten en ap-woubrugge rotary. Kunnen jullie eat resetten/ herstellen? Super!!! Alvast bedankt !
Groet,
Jeannette

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

De node is up en de repeaters zijn bereikbaar. Lijkt probleem met de verbinding naar het internet.

HybridWBRotary# less network.status 
internet=down
proxy=down

comment:2 Changed 6 years ago by ed

Route voor internet staat naar HybridHenk? maar daar is de uplink niet aanwezig.
HybridHenk? krijgt op de External Interface VR0 is actice maar heeft geen ip nummer van de router/modem via DHCP.

HybridHenk# dhclient vr0
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Henk doet het weer, dus ticket kan dicht.

Note: See TracTickets for help on using tickets.