Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#807 closed incident (fixed)

HybridHenk - Geen ipnummer External interface

Reported by: ed Owned by: Henk
Keywords: Woubrugge Cc:
Location: Generiek

Description

De netwerkaansluiting voor de external interface (uplink) welke gebruikt wordt voor de proxy
krijgt geen ip-nummer meer toegekend. De interface is wel active maar kan geen dhcp server vinden.
Reboot van de node heeft niet geholpen.

HybridHenk# uptime
 7:37AM  up  8:39, 1 user, load averages: 0.05, 0.11, 0.07
HybridHenk# dhclient vr0
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on vr0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.


Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik heb de 'externe if' nu statisch geconfigureerd ipv via dhcp. Het werk nu. Ook wbrotary heeft weer internet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.