Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#775 new incident

HybridWatertoren-ap zwak signaal?

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Gebruiker meldt:
From: "P.W.Smits" <ki6pl0@…>
Date: Tue, 28 Oct 2014 17:48:19 +0100
Goedenmiddag,
...
Verder valt het mij op dat ik geen signaal meer zie van de watertoren in Aalsmeer.
Normaal zag ik dat zelfs in Leimuiden met behulp van mijn "PowerWifi" antenne.

Change History (1)

comment:1 by rick, 9 years ago

Keywords: Westeinder removed
Location: Westeinder
Note: See TracTickets for help on using tickets.