Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#774 closed incident (fixed)

HybridKempers traag internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Westeinder Cc:
Location: Generiek

Description

Gebruiker meldt:
Date: Tue, 28 Oct 2014 17:48:19 +0100
Subject: Ap Westeinder Kempers
Goedenmiddag,
Het internet bij jachthaven Kempers in Leimuiden werkt zeer traag.
De zender lijkt het wel goed te doen.


Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dit probleem was waarschijnlijk gerelateerd met de firewall-bug op Watertoren3 (gefixed)

Note: See TracTickets for help on using tickets.