Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

#773 new change

HybridZTWRijneke usb-lan adapter teveel

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

Bij HybridZTWRijneke zijn twee usb-lan adapters geinstalleerd, maar er wordt er maar een gebruikt. Vanwege flapperprobleem een adapter weghalen. De link naar HMKerk verhuizen van ue1 naar ue0.

Change History (1)

comment:1 by rick, 6 years ago

Keywords: Zoeterwoude removed
Location: Zoeterwoude
Note: See TracTickets for help on using tickets.