Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

#772 new change

HybridZTWRijneke matige links naar HybridHMKerk en HybridWBRotary

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

De links van ZTWRijneke naar zowel HMKerk als WBRotary zijn vrij matig, ongeveer 10 Mbps. De link naar StJan? is wel OK (33 Mbps). Internet verkeer zou bij voorkeur naar StJan? moeten; ip-range van link naar HMKerk hoger kiezen.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

IP's subnetten interlinks veranderd, maar dat heeft geen effect: verkeer gaat nog steeds via HMKerk naar StBavo2/1. Naar HMKerk 172.16.5.252/29 ; naar StJan? 172.16.3.233/29

HybridZTWRijneke# traceroute rustdam2

traceroute to hybridrustdam2.wleiden.net (172.17.95.1), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridztwrijneke.hybridstjan.wleiden.net (172.16.3.236) 1.899 ms 1.127 ms 1.111 ms
2 2hybridstjan.hybridrustdam.wleiden.net (172.16.6.4) 11.518 ms 2.231 ms 2.164 ms
3 hybridrustdam2.wleiden.net (172.17.95.1) 3.090 ms 2.939 ms 3.327 ms

HybridZTWRijneke# traceroute stbavo1

traceroute to hybridstbavo1.wleiden.net (172.16.3.93), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridztwrijneke.hybridhmkerk.wleiden.net (172.16.5.249) 3.333 ms 3.437 ms 3.235 ms
2 2hybridhmkerk.hybridstbavo2.wleiden.net (172.16.9.17) 4.546 ms 4.435 ms 4.424 ms
3 hybridstbavo1.wleiden.net (172.16.3.93) 5.044 ms 5.079 ms 5.244 ms

N.B. stbavo1 - stbavo2 is ook een wireless link, geen utp kabel.

comment:2 Changed 6 years ago by rick

Keywords: zoeterwoude removed
Location: Zoeterwoude
Note: See TracTickets for help on using tickets.