Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#776 new problem

Watertoren3: usb-lan adapter geeft 'no-buffer-space' probleem

Reported by: huub Owned by: Henk
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Op ue0 van Watertoren3 zit een MOS-chip adapter. Deze geeft regelmatig problemen (no buffer space available). Vervangen door een gewone AXE type adapter.

Change History (6)

comment:1 by rick, 9 years ago

Keywords: Westeinder removed
Location: Westeinder

comment:2 by huub, 9 years ago

vandaag weer 'no buffer space available', reboot van watertoren3.

comment:3 by huub, 9 years ago

weer reboot ivm 'no buffer space'. Tijd voor hardware-vervanging!

comment:4 by henk, 9 years ago

Graag een nieuwe Axe op kantoor.
Dan verstuur ik die naar Herman.

comment:5 by huub, 9 years ago

Summary: HybridWatertoren3: usb-lan adapter vervangenWatertoren3: usb-lan adapter geeft 'no-buffer-space' probleem
Type: changeproblem

mogelijk hangt het 'no-buffer-space' probleem samen met pf. Omdat op watertoren3 geen captive portal nodig is (geen ap) heb ik pf hier uitgezet. Kijken of dit verschil maakt (kan een paar weken duren).

comment:6 by huub, 9 years ago

Weer in de fout gegaan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.