Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#767 new change

HybridStadhuis usb-lan adapter vervangen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

De Digitus-adapter bij Stadhuis vervangen door een regulier ifaxe met kabeltje denk ik. Adapter geeft regelmatig problemen.

Change History (3)

comment:1 by marc, 10 years ago

Momenteel ligt meneer weer plat.
Host Status:

DOWN

(for 2d 11h 14m 39s)

Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.141.2)
Performance Data:
Current Attempt: 1/10 (HARD state)

comment:2 by huub, 10 years ago

reboot en is weer wakker (nb alleen power cycle werkt niet bij deze Digitus).

comment:3 by rick, 9 years ago

Keywords: Leiden removed
Location: Leiden
Note: See TracTickets for help on using tickets.