Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#766 closed incident (fixed)

HybridKudelstaart-vr10 down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Host Status:

DOWN

(for 0d 11h 42m 26s)

Status Information: PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Performance Data: rta=5000.000000ms;3000.000000;5000.000000;0.000000 pl=100%;80;100;0
Current Attempt: 1/10 (HARD state)

Heeft met Watertoren te maken?

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Node was gereboot enkele dagen geleden, dus de tweede usb-lan adapter stond weer vrolijk aan.

Nog een bekend probleem daar met pingen van watertoren3 naar kudelstaart: "no buffer space available"
HybridWatertoren3# ping 172.16.16.148
PING 172.16.16.148 (172.16.16.148): 56 data bytes
ping: sendto: No buffer space available

een reboot helpt, maar lost niet echt op.

Note: See TracTickets for help on using tickets.