Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#759 closed incident (fixed)

HybridKWVdeKaag down (stroomstoring?)

Reported by: huub Owned by:
Keywords: teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Nano van KWVdeKaag niet te pingen. Denk dat er de spanning eraf is.

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Havenmeester Toot laat weten:

Er was inderdaad een aardlek uit.
Ik heb deze weer aan gezet en er is weer stroom in de starttoren.

Nagios is ook weer zeer tevreden.

Note: See TracTickets for help on using tickets.