Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#760 closed change (fixed)

HybridZTWDorpskerk 2e usb-lan adapter verwijderen

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

De beide usb-lan adapters op HybridZTWDorpspkerk zijn in de fout gegaan, allebei op 10baseT/UTP <full-duplex>, maar in feite down.
De interface ue0 il-zo.ztwdorpskerk.wleiden.net wordt niet gebruikt, die kan dus wel uit, dan wordt de andere ue interface stabieler.

Change History (4)

comment:1 by huub, 10 years ago

Owner: set to rick
Status: newassigned
Summary: HybridZTWDorpskerk ue interfaces op 10baseT/UTPHybridZTWDorpskerk 2e usb-lan adapter verwijderen
Type: incidentchange

Omschrijving van ticket veranderd: de usb-lan adapter op ue0 verwijderen en de ue1 adapter verhuizen naar ue0. In config de link naar StJan verhuizen naar ue0.

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: zoeterwoude removed
Location: Zoeterwoude

comment:3 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

usb adapter uit config gehaald.

comment:4 by huub, 9 years ago

Als de overtollig usb adapter fysiek verwijderd wordt, moet de config nog wel aangepast worden: ue1 wordt dan ue0!

Note: See TracTickets for help on using tickets.