Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 10 years ago

#758 closed change (fixed)

Updaten drupal install

Reported by: mbreet Owned by: Rick
Keywords: Website Cc:
Location: Generiek

Description

De core files van Drupal moeten worden geupdate ivm security update

Change History (4)

comment:1 by mbreet, 10 years ago

Het is echt nodig... http://blog.sucuri.net/2014/10/highly-critical-sql-injection-on-drupal.html

From remote allemaal narigheid...

comment:2 by mbreet, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Thx Rick, we zitten nu op 3.72 zie ik.

comment:3 by mbreet, 10 years ago

Vandaag op webwereld: http://webwereld.nl/beveiliging/84320-alle-ongepatchte-drupal-sites-moeten-offline

Quote: "sites die niet direct patch hebben uitgerold moeten er vanuit gaan dat ze zijn gehackt"

Vraag:

  • is er backup van voor 15 oktober beschikbaar? Wellicht kunnen we die terugzetten om zeker te zijn dat er geen vuiligheid op server woont inmiddels...

comment:4 by rick, 10 years ago

Backups zijn niet aanwezig (ja ik weet het ...)

  • Server files waren niet gewijzigd of toegevoegd
  • Nieuwe accounts konden niet toegevoegd worden, omdat we geen drupal auth gebruiken, maar ldap als authenticatie
  • Ze zijn ook niet op het base systeem gekomen

Kortom we zijn veilig.

Note: See TracTickets for help on using tickets.