Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#757 new incident

HybridLebkov - HybridGeluidsnet1 link down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Nagios rapporteert nanostation Lebkov-vr1, link naar Geluidsnet1 (ook op vr1) 'down'. Nano is wel te pingen vanaf Lebkov, maar er is geen verbinding met Geluidsnet1, scan geeft alleen de il-nw.visitorcentre1 te zien.
De nano bij VisitorCentre1 krijgt wel een mooi signaal (64 dBm) van Geluidsnet1:

Cell 23 - Address: 00:15:6D:EC:82:8C

ESSID:"il-n.geluidsnet1.wleiden.net"
Mode:Master
Frequency:5.18 GHz (Channel 36)
Quality=30/94 Signal level=-64 dBm Noise level=-94 dBm

Is de nano gedraaid? Of staat er inmiddels iets in de weg daar?

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Keywords: Leiden removed
Location: Leiden

comment:2 by huub, 9 years ago

Lebkov is weer online door link naar Lijtweg2 (was link naar visitorcentre1). Het lijkt erop dat de nanostation van het mastje is gevallen. De nano voor de link naar Lijtweg2 moet nog wel gericht worden, staat nu 180 graden de verkeerde kant op.

Note: See TracTickets for help on using tickets.