Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#735 closed incident (fixed)

HybridLangevoort - Niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Oegstgeest Cc:
Location: Generiek

Description

Node is niet meer bereikbaar via het WL netwerk.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

De node heeft 1 actieve interlink naar HybridLijtweg1. Via deze node was op ip-nummer de node te benaderen via SSH. Lvrouted was not running waardoor de routering naar de node was te komen vervallen.

Lvrouted opnieuw opgestart.

HybridLangevoort# dmesg
ath0: stuck beacon; resetting (bmiss count 4)
pid 88996 (named), uid 53, was killed: out of swap space
pid 1716 (lvrouted.11479), uid 0, was killed: out of swap space
pid 42272 (python), uid 0, was killed: out of swap space
pid 42337 (python), uid 0, was killed: out of swap space
pid 42325 (python), uid 0, was killed: out of swap space
pid 42317 (python), uid 0, was killed: out of swap space
pid 42354 (python), uid 0, was killed: out of swap space
pid 42321 (python), uid 0, was killed: out of swap space
pid 42489 (named), uid 53, was killed: out of swap space
pid 45728 (python), uid 0, was killed: out of swap space
pid 45734 (python), uid 0, was killed: out of swap space
HybridLangevoort# sh /usr/local/etc/rc.d/lvrouted status
lvrouted is not running.

HybridLangevoort# sh /usr/local/etc/rc.d/lvrouted start
WARNING: Flushing all existing DYNAMIC routes

HybridLangevoort# df -h
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0s1a  393M  325M   37M  90%  /
devfs      1.0k  1.0k   0B  100%  /dev
/dev/md0    4.3M  2.5M  1.5M  63%  /etc
/dev/md1    8.9M  5.5M  2.7M  67%  /var
/dev/md2     19M   76k   17M   0%  /tmp
HybridLangevoort# sh /usr/local/etc/rc.d/lvrouted status
lvrouted is running as pid 65921.
HybridLangevoort# 

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik heb lvrouted in crontab gezet. Helpt een beetje.

Note: See TracTickets for help on using tickets.