Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#734 closed incident (fixed)

HybridCope - Niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Node is niet bereikbaar via het WL netwerk

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

De node heeft drie interlinks maar is via geen van deze bereikbaar (HybridStadhuis?, HybridUniGor1, HybridVisitorCentre2). Ook zijn de nanostations niet te pingen.

Lijkt heel sterk op een stroomstoring en/of een defect voeding. Hier zal een vrijwilliger ter plekke
moeten gaan kijken.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Er is hier een potentieel probleem: IMI is verhuisd, kantoor is ontruimd en het kan wel even duren voor er een nieuwe huurder is in deze tijd.
Ik heb met Guido van IMI afgesproken dat we er maandag een kijkje nemen.

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Niet duidelijk waarom de node down was: ledje op voeding brandde. Stekker uit/in. Hij doet het weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.