Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#723 closed incident (worksforme)

HybridHuub - Dns service check timed out

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Status dns op hybridhuub onduidelijk want status check timed out

Change History (3)

comment:1 by ed, 9 years ago

Wellicht heeft dit te maken dat er op Node Huub op dit moment een test versie van de nieuwe node software
wordt getest te samen met unbound ipv bind.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Ja dat klopt. Daar draait FreeBSD-10 met unbound.

Gebruikers van de node resolven OK (antwoord van localhost van de node), maar resolven vanaf een andere node (of vanaf sunny) lukt nog niet, respons komt van de interface-ipadres ipv vanaf de node-ip, zie hieronder. Geen issue dus voor beheer. Ik sluit daarom deze ticket, nemen we mee bij ontwikkeling nieuwe software config.

HybridVosko2# dig @huub.wleiden.net www.nu.nl
;; reply from unexpected source: 172.16.4.124#53, expected 172.17.16.1#53
;; reply from unexpected source: 172.16.4.124#53, expected 172.17.16.1#53
;; reply from unexpected source: 172.16.4.124#53, expected 172.17.16.1#53

; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> @huub.wleiden.net www.nu.nl
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached

comment:3 by huub, 9 years ago

Unbound luistert nu op masterip van node ipv op alle interfaces. Dat blijkt te helpen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.