Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#724 closed incident (fixed)

HybridKWVdeKaag plat: HybridTEYStationSSH onbereikbaar.

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

HybridKWVdeKaag ligt plat: node en nano's zijn niet te pingen. Als gevolg hiervan is HybridTEYStationSSH niet bereikbaar en is daar geen internet.

Change History (5)

comment:1 by wouter, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Hij is er weer. Staat nu als Flapping...

comment:2 by wouter, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

comment:3 by wouter, 8 years ago

Toch maar heropend. Hij staat wel erg te flappen, vanochtend was 'ie weer korte tijd niet bereikbaar. Het gaat niet helemaal goed daar.

comment:4 by wouter, 8 years ago

De node meldt na inloggen het volgende:

Active Bridges:

  • ? (172.16.18.10) at 00:15:6d:e2:be:15 on ue0 expires in 1146 seconds [ethernet]
  • ? (172.17.23.2) at 00:15:6d:30:d2:b5 on vr2 expires in 962 seconds [ethernet]
  • ? (172.17.23.4) at 00:15:6d:30:d2:cf on vr2 expires in 974 seconds [ethernet]
  • ? (172.16.4.19) at 00:15:6d:70:54:4b on vr1 expires in 999 seconds [ethernet]
  • ? (172.16.18.2) at 00:15:6d:70:52:67 on vr1 expires in 999 seconds [ethernet]
  • ? (172.16.18.3) at 00:15:6d:e2:be:7c on vr1 expires in 999 seconds [ethernet]
  • ? (172.16.17.251) at 00:15:6d:f2:44:2e on vr1 expires in 1148 seconds [ethernet]

comment:5 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

? (172.16.18.10) at 00:15:6d:e2:be:15 on ue0 expires in 1146 seconds [ethernet]

de nano naar 'zuid'

? (172.17.23.2) at 00:15:6d:30:d2:b5 on vr2 expires in 962 seconds [ethernet]
? (172.17.23.4) at 00:15:6d:30:d2:cf on vr2 expires in 974 seconds [ethernet]

de nano-aps

? (172.16.4.19) at 00:15:6d:70:54:4b on vr1 expires in 999 seconds [ethernet]
? (172.16.18.2) at 00:15:6d:70:52:67 on vr1 expires in 999 seconds [ethernet]
? (172.16.18.3) at 00:15:6d:e2:be:7c on vr1 expires in 999 seconds [ethernet]
? (172.16.17.251) at 00:15:6d:f2:44:2e on vr1 expires in 1148 seconds [ethernet]

de nano bij StationSSH, nano richting Kaag1, nano bij Kaag1, nano richting Lijtweg (allemaal op switch)

Dus hier lijkt me niets mee mis.
Internet werkt, speedtest zeg 28 Mbps, 16 authenticated gebruikers, lijkt me niets mis mee.

Note: See TracTickets for help on using tickets.