Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#718 closed incident (fixed)

HybridKempers down?

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Westeinder Cc:
Location: Generiek

Description

Hybridkempers down?

Change History (7)

comment:1 by mbreet, 8 years ago

Relatie met Boterhuis ticket #715 ?

comment:2 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

routeringsprobleem: lvrouted was gestopt door out of swap:
Sep 21 08:58:59 HybridKempers kernel: pid 1680 (named), uid 53, was killed: out of swap space
Sep 21 08:58:59 HybridKempers kernel: pid 1527 (lvrouted), uid 0, was killed: out of swap space

N.B. named start weer op vanuit cron
N.N.B. Boterhuiseiland ligt in de Kaag, Kempers ligt bij Westeinder.

comment:3 by mbreet, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Kempers nog steeds in het rood in Nagios.

comment:4 by ed, 8 years ago

Lvrouted was er mee gestopt waarschijnlijk door:

Sep 23 17:23:28 HybridKempers ntpd[1930]: sendto(172.16.3.93) (fd=23): Network is unreachable
Sep 23 17:23:28 HybridKempers kernel: pid 33247 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:39 HybridKempers kernel: pid 33269 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:41 HybridKempers kernel: pid 33178 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:43 HybridKempers kernel: pid 33245 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:43 HybridKempers kernel: pid 33219 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:45 HybridKempers kernel: pid 33237 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:46 HybridKempers kernel: pid 33198 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:48 HybridKempers kernel: pid 33282 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:50 HybridKempers kernel: pid 33249 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:54 HybridKempers kernel: pid 33324 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:54 HybridKempers kernel: pid 33285 (python), uid 0, was killed: out of swap space
Sep 23 17:23:59 HybridKempers kernel: pid 33171 (python), uid 0, was killed: out of swap space

Opnieuw opgestart:

HybridKempers# sh /usr/local/etc/rc.d/lvrouted start
HybridKempers# ps ax | grep 'lvrouted'
82960 ?? Ss    0:01.10 [lvrouted]
83174  0 R+    0:00.00 grep lvrouted
HybridKempers# 

comment:5 by ed, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Node is weer bereikbaar via WL netwerk.

HybridRustdam2# ping HybridKempers
PING HybridKempers.wleiden.net (172.17.74.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.17.74.1: icmp_seq=0 ttl=51 time=110.924 ms
64 bytes from 172.17.74.1: icmp_seq=1 ttl=51 time=28.011 ms
64 bytes from 172.17.74.1: icmp_seq=2 ttl=51 time=24.267 ms
64 bytes from 172.17.74.1: icmp_seq=3 ttl=51 time=46.105 ms

comment:6 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Gebruiker Paul meldt:

Helaas vanaf 23 september in de avond weer een internet storing enige uren nadat ik per mail gemeld had dat de vorige storing was opgelost en alles weer werkte.
Ik ben nu niet op de haven en kan niet zeggen hoe de situatie op dit moment is.
De zender werkt volgens mij goed, alhoewel wel wat gevoelig voor wind en vocht.

Is er een structureel probleem of is het toeval dat ik de laatste tijd frequent een storing aantref als ik op de haven ben?

comment:7 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Node draait nu zonder storing. Ik heb lvrouted en thttpd in de crontab gezet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.