Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#717 closed incident (fixed)

Link HybridStBavo1 - HybridStBavo2 down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: KaagenBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

De wireless link tussen StBavo1 en StBavo2 werkte niet hoewel beide wlan0 interfaces normaal in de lucht leken. Station was associated met ap; geen foutmeldingen. Na reboot van beide nodes werkte de link wel als vanouds.
N.B. het internetverkeer van HybridGHR werd netjes via StBavo2, HMKerk, Rijneke en StJan naar de gateway bij Rustdam gestuurd. Met complimenten voor lvrouted. Nu gaat het weer over StBavo1.

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.