Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#711 closed problem (fixed)

network.kml file

Reported by: hans Owned by: Hans
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Wie of wat werkt de .KML file bij?
svn/node-config/genesis/nodes/network.kml

Change History (6)

comment:1 by ed, 8 years ago

Deze file wordt af en toe geupdate als er bijvoorbeeld veel wijzegingen zijn in nodes / interlinks.
Iedere vrijwilliger doe toegang heeft tot SVN kan deze file updaten. Er is wel een computer nodig
met een checkout van subversion (svn) en Python geinstalleerd.

# cd  /node-config/genesis/nodes
# svn update
# python ../tools/make_network_kml.py
# svn ci -m 'update van de KML file'

Ik zal vanvond deze file updaten.

Last edited 8 years ago by ed (previous) (diff)

comment:2 by ed, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Update van de KML gedaan en deze in SVN gezet. Committed revision 12912.

comment:3 by hans, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened
Type: incidentproblem

KML file is niet conform GENESIS bijgewerkt.
Zie Aster is meer dan 100 dagen dwn

comment:4 by hans, 8 years ago

KML file is niet conv. genesis bijgewerkt.
Zie aster is meer dan 100 dagen dwn.

comment:5 by ed, 8 years ago

Hoe de de network.kml wordt gegenereerd heb ik een keertje uitgelegd in een vorige ticket #639.

Dat in Nagios de node al een tijdje down staat staat los van de configuratie files van de nodes die in SVN
staanwaarmee de network.kml wordt gegenereerd. Deze file is meer informatief/visueel en nagios geeft de werkelijk netwerk status weer.

comment:6 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.