Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#639 closed problem (worksforme)

Weergave van gensis komt niet overeen met google... kml

Reported by: hans Owned by: Hans
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description


Change History (3)

comment:1 by ed, 10 years ago

Graag iets meer informatie wat hiermee bedoeld wordt.

comment:2 by hans, 10 years ago

Volgens NAGIOS is b.v. Aster al36 dagen down.
Kijken we met Google naar de WL map is het nog steeds groen dus berijkbaar.
Het lijkt er op dat de file "network.kml" niet meer bijgewerkt wordt.

comment:3 by ed, 10 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

De file 'network.kml' geeft geen weergave van de nodes welke getroffen zijn door een storing.
De informatie van deze file wordt gehaald uit de configuratie bestanden voor de nodes en is geen
realtime of live weergave van de status van het netwerk. Hier gebruiken we nagios voor.

Network.kml is meer bedoeld voor het inzichtelijk geven van de locaties van de nodes en de
links die ze met elkaar hebben. De file wordt met de hand af en toe geupdated als er een node
bij komt bijvoorbeeld.

In het geval van Node Aster is er een ticket #616 aangemaakt. Hier zal een vrijwilliger eens een kijkje
moeten nemen wat de oorzaak dat de node niet meer bereikbaar is.

Note: See TracTickets for help on using tickets.