Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

#640 new change

RekPark 303 - slecht bereik 3 boten

Reported by: henk Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Op 3 boten achter bomen is er slecht bereik.

Gewenste oplossing:
Het plaatsen van een repeater nabij een 230V aansluiting.

Change History (3)

comment:1 by ed, 9 years ago

Ik heb iets gezien over een repeater welke op een boot is geplaats.
Heeft deze repeater betrekking op deze ticket?

comment:2 by rick, 8 years ago

Keywords: Westeinder added

comment:3 by rick, 8 years ago

Keywords: Westeinder removed
Location: Westeinder
Note: See TracTickets for help on using tickets.