Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#641 closed incident (fixed)

HybridStVictor geen internet

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Noordwijk Cc:
Location: Generiek

Description

De node en de verbinding naar de pastorie functioneren goed, toch is er geen internet. Een Ziggo-probleem, zo lijkt het.

HybridStVictor# ping 144.76.7.58
PING 144.76.7.58 (144.76.7.58): 56 data bytes
C
--- 144.76.7.58 ping statistics ---
285 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

HybridStVictor# ping 192.168.178.1
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1): 56 data bytes
ping: sendto: Operation not permitted
ping: sendto: Operation not permitted
ping: sendto: Operation not permitted
ping: sendto: Operation not permitted
C
--- 192.168.178.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

Change History (1)

comment:1 by pdrukker, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het ontbreken van het Internetssignaal bleek te liggen bij Ziggo.
Na een reset wordt het Inet-signaal weer doorgegeven.

Blijft nog welhet probleem van een sterk fluctuerend beeld van beschikbaarheid.
Sommige site's (nu.nl en google) zijn redelijk snel beschikbaar.
Nog steeds sprake van een proxy-residu?

De St.Viktor/Gouden Spar-node vraagt nog steeds om optimalisatie!

Note: See TracTickets for help on using tickets.