Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#712 closed change (fixed)

HybridHofwijck down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Oegstgeest Cc:
Location: Generiek

Description

Hofwijck volgens nagios down

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Type: incidentchange

Deze node is niet bereikbaar via de interlinks. Wellicht is de node al uitgezet voor de ontmanteling
die wordt gedaan op 20 september a.s. vanwege de verbouwing van Hofwijck.

Stel voor dat we dit even zo laten en wachten tot de node weer opgebouwd is na de verbouwing van hofwijck.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Node is ontmanteld.

Note: See TracTickets for help on using tickets.