Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#680 closed problem (fixed)

lvrouted: foute default route HybridWatertoren2

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op mijn zoektocht naar de oorzaak van de internetrouteringsperikelen bij Robijnhof kwam ik bij de vergelijkbare situatie bij Watertoren1,2,3 terecht.
Ook hier meerdere nodes aangesloten op een internetverbinding; een niet gerouteerd ip-adres voor de link naar internet en een wleiden-ip adres als alias op dezelfde poort (om te kunnen routeren via de nodes).
Lvrouted draait met -g vlsggetje; in cron staat /tools/check-inet-alive (15 minuten interval).

Op dit moment heeft watertoren2 geen verbindingen met internet en watertoren1 en 3 wel. Het blijkt dat lvrouted bij watertoren2 het wleiden.net ip 172.25.90.68 als default gateway heeft geconfigureerd ipv de defaultrouter 92.66.227.161 die in de rc.ocnf.local staat.

HybridWatertoren2# netstat -rn
Routing tables

Internet:
Destination    Gateway      Flags  Refs   Use Netif Expire
default      172.25.90.68    UGD3    0   2315  vr0   41
92.66.227.160/29  link#1       U      0    5  vr0
92.66.227.162   link#1       UHS     0    0  lo0
127.0.0.1     link#9       UH     0   172  lo0
172.16.0.0/24   172.16.9.172    UGD     0    0  ue0
172.16.1.0/24   172.16.9.172    UGD     0    0  ue0
etc

op watertoren1:

HybridWatertoren1# netstat -rn
Routing tables

Internet:
Destination    Gateway      Flags  Refs   Use Netif Expire
default      92.66.227.161   UGS     0 208995890  vr0
92.66.227.160/29  link#1       U      0  17822  vr0
92.66.227.163   link#1       UHS     0   464  lo0
127.0.0.1     link#9       UH     0 2047972  lo0
172.16.0.0/24   172.25.90.65    UGD     0    0  vr0 =>
172.16.0.0/12   127.0.0.1     URS     0  31727  lo0
172.16.1.0/24   172.25.90.65    UGD     0    0  vr0
172.16.2.0/24   172.25.90.65    UGD     0    0  vr0
etc

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Na reboot staat default route OK en werkt internet, dns

HybridWatertoren2# cat /tmp/network.status 
internet=up
proxy=up

Gooit het /tools/check-inet-alive script roet in het eten als er een hikje in de internetverbinding zit?

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Default route staat inmiddels OK, ticket sluiten

Note: See TracTickets for help on using tickets.